ارسال نسخه ی جدید

پیگیری نسخه

لطفا موارد خواسته شده را جهت دریافت نسخه ی الکترونیک در داروخانه تکمیل بفرمایید .

( حضور در داروخانه جهت دریافت نسخه الزامی می باشد )

سایت نسخه پلاس در برابر اقلام تحویلی به بیمار توسط داروخانه هیچ گونه مسئولیتی ندارد .  
00 : 00 : 00
    حداکثر اندازه: 500 مگابایت
    فرمت‌های مجاز: jpg, png