دریافت نسخه به وسیله کد ملی

در این قسمت با وارد کردن مشخصات بیمار امکان دریافت نسخه ی الکترونیک بدون انتظار در داروخانه فراهم می باشد .

ورود

همکاری با ما

جهت معرفی پزشکان و داروخانه ها وارد لینک زیر شوید 

ورود